Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Registrovali smo kamp u domaćinstvu – pružanje ugostiteljskih usluga, dopunska djelatnost, sezonska. Registracija glasi na oca penzionera koji je vlasnik parcele. U poreskoj upravi su rekli da treba imati poreznu karticu. Može li se izvaditi naknadno kartica (nakon završene sezone 30.09.)? S obzirom da se radi o penzioneru da li postoji nekakava ”posebna” procedura?


Momenat vađenja porezne kartice je vezan za mogućnost / nemogućnost korištenja odbitaka, odnosno umanjenja osnovice poreza na dobit, tako da je Vama u interesu da poreznu karticu izvadite što prije. Procedura je jednostavna.