Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Lice je zainteresovano da se bavi elektroinstalaterskim poslom, planirano je 6 – 8 uposlenih. Da li postoji neka poreska olakšica za nove firme, da na neki period bude oslobođena plaćanja poreza i doprinosa? Da li direktor firme može biti prijavljen i plaćati poreze u drugoj firmi?


To je sasvim logično, želja i potreba za smanjenjem inicijalnih troškova.
Poreskih olakšica, na žalost, nema. Postojale su u FBiH do kraja 2007. godine kada se promijenio Zakon o porez na dobit.
Eventualno možete dobiti poticaj od lokalne zajednice, razvojne agencije i sl., ali za to ne postoji jedinstvena baza da Vam mogu dati tačan odgovor.
Samim dobijanjem Rješenja mora se u radni odnos prijaviti određeni broj zaposlenika (što zavisi od djelatnosti) i za njih odmah početi plaćati doprinosi. Tu, eventualno, možete iskoristiti programe poticaja zapošljavanja, što možete naži na web stranicama Federalnih i Kantonalnih zavoda za zapošljavanje.