Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kako robu iz Hrvatske plasirati na BiH tržište, tj. kako je uvesti u našu državu, kakva treba radnja/firma ,i da li je moguće uvoziti bez osnivanja d.o.o? Da li firma iz Hrvatske može otvoriti u našoj državi svoju poslovnu jedinicu?


Poštovani, Vi možete direktno uvoziti samo ako imate status pravnog lica (jedan od oblika privrednog društva – d.o.o.). Ako se registrujete kao obrt, onda možete uvoziti samo preko posrednika koji ima status pravnog lica, carinski broj i sl.
Oni mogu otvoriti firmu kćerku u BiH (za poslovnu jedinicu još uvijek u FBiH nema formalnih uslova) koja će biti klasično d.o.o. osnovano kapitalom firme iz Republike Hrvatske.