Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Želim registrirati obrt u FBiH, domaća radinost, preregistrirati se u vezani obrt i ući u sistem PDV, zbog toga tražim pomoć?


U prethodnom odgovoru sam nabrojala dokumente koji su Vam potrebni prema Zakonu o obrtu, bez obzira kako se želite registrovati, ako djelatnost registrujete PRVI PUT. Međutim, iz Vašeg pitanja naslučujem da već imate registrovanu domaću radinost, pa je želite samo usaglasiti, tj. izmjeniti, da bude vezani obrt i da uđete u sistem PDV-a. U tom slučaju Vam je potreban samo zahtjev za promjenom rješenja, tj. načina obavljanja djelatnosti. Ukoliko se preregistrujete u vezani obrt onda imate uslov da vlasnik, ili pak radnik (ako ne vlasnik) ima odgovarajuću školsku spremu. To će Vam tražiti u dokumentaciji u općini. Način poslovanja je isti, mada ne znam da li ste kao domaća radinost imali status “paušalca” ili ne. Ukoliko želite ući, u sistem PDV-a, automatski gubite pravo na status “paušalca” (ako ste ga i imali). Za prijavu u sistem PDV-a sve informacije možete naći nahttp://www.uino.gov.ba, obrazac, takse, dokumente i sl. Vaše pitanje je malo uopšteno, pa sam tako i odgovorila, a ako imate još neku nedoumicu ili potrebu za pojašnjenjem – pišite :-).