Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li se pod smanjenom poslovnom sposobnosti može tretirati i smrt vlasnika obrta, tj kako postupiti u tom slučaju. Da li ja kao sin ranijeg vlasnika mogu prebaciti obrt na sebe? 2. Da li je moguća promjena vlasnišzva kod supružnika? Npr: Obrt je na registrovan na ime supruge, muž finansira sve, od osnovnih do obrtnih sredstava i on je zaposlenik obrta. Nakon godinu dana odluče da se na rastavu braka. Žena ne želi da ima ništa sa obrtom i želi da se obrt prebaci na muža a i muž takorđer zahtjeva to. Pošto su supružnici, da li je moguća promjena vlasnika u rješenju a sve i onako ostaje isto.


Što se tiče prvog pitanja, obrt se može naslijediti nakon smrti, što se rješava u toku ostavinskog postupka.
Kod supružnika je moguća promjena vlasništva, da se kao razlog navede smanjena poslovna sposobnost. Takođe, postoji i mogućnost prodaje obrta.
Mislim da je, s obzirom da se radi o obrtu (a ne trgovini ili ugostiteljstvu, jer tada ne postoje navedene mogućnosti), da izvršite samo promjenu vlasnika bez prethodnog gašenja i ponovnog otvaranja obrta.