Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Imam registrirano udruženje koje se prevashodno bavi organizacijom i provođenjem kurseva stranih jezika i funkcionišemo na principu članarine. Prilikom registracije rečeno je da udruženja ne trebaju fiskalnu kasu. Međutim iz poreske sada tvrde da bih se trebala preregistrovati u obrt, jer ostvarujem profit. Napominjem da sav prihod od članarine uplaćujem na račun udruženja, time se podmiruju troškovi predavača, zakup prostorija, kupovina udžbenika, reklamni materijal i sl. Da li ja mogu ostati pri ovom načinu rada ili se moram preregistrovati? Šta moram uraditi kod preregistracije?


Ne možete se “preregistrovati” iz udruženja u obrt. To su dvije dijametralno suprotne vrste i načina organizacije poslovanja.
Na osnovu ovoga što ste napisali, najlogičnije i ispravno čini mi se rješenje da vaša neprofitna organizacija (udruženje) registruje pravno lice (d.o.o.) u okviru kojeg će obavljati navedenu djelatnost. Takođe, trebate definisati šta je članarina u vašem slučaju? Je li pod članarinom podrazumijevate uplate za kurseve? Ko su polaznici kurseva? Samo članovi udruženja ili i treća lica? Ako su kursevi samo za članove i njihovo održavanje se finansira isključivo iz članarine, mišljenja sam da ne morate mijenjati koncept poslovanja. Međutim, ako se radi o pružanju usluga edukacije trećim licima koja nisu članovi, onda bi ste morali postupiti kakosam pojasnila na početku odgovora – registracijom drugog pravnog lica.