Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koliko bi orjentaciono iznosio mjesečni rashod po osnovu poreza, bez ulaska u sistem PDV-a? Da li je fisikalna kasa obavezna? Kako se plaća poreza zbog fiskalizacije, ako je npr. promet od 1.000 KM mjesečno?


Fiskalna kasa nema veze sa oporezivanjem. To jest, posjedovanje i evidentiranje prometa putem fiskalne kase jeste SAMO slanje podataka Poreznoj upravi o ostvarenom prometu. Ako niste u sistemu PDV-a, plaćate (orjentaciono) porez na dohodak (samostalna radnja) ili dobit (pravno lice) po stopi od 10% na razliku između prihoda i rashoda. Zatim, plaćate minimalno cca 227 KM doprinosa, poreza i posebnih naknadi na plaću. Pored toga imate neznatne iznose koji zavise od prometa na ime članarine Turističkoj zajednici, naknadu za općekorisne funkcije šuma, članarinu obrtničkoj komori i sl.
Znači, ako niste u sistemu PDV-a, onda Vam je glavni porezni rashod ovaj vezan za plaće + porez na dobit / dohodak (osim ako poslujete sa gubitkom, onda ga i ne plaćate).