Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kako se plaća porez na dohodak po stopi od 10%, mjesečno ili godišnje? Koje su još obaveze prema državi?


Porez na dohodak plaćate na kraju godine, na osnovu podataka iz poslovnih knjiga (naplaćeni prihodi – plaćeni rashodi = dohodak – lični odbici po Poreznoj kartici = osnovica za porez na dohodak x 10%), ali u drugoj godini i akontaciju na mjesečnom nivou. Akontacija zavisi od iskazane visine dohotka iz prethodne godine / 12 mjeseci.
Od ostalih obaveza imate: komunalnu taksu na firmu (koja zavisi od općine u kojoj se registruje djelatnost i nije identična za područje FBiH), članarinu TZ, naknadu za općekorisne funkcije šuma – ukoliko Vaš kanton ima usvojen ovaj zakon.