Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ukoliko je obrt, šifra djelatnosti 66.22 – Djelatnost agenata i posrednika u osiguranju (obavezno posjedovanje licence za rad izdate od strane Agencije za nadzor osiguranja), u sistemu PDV-a da li obračunavati PDV na izdate police?


Što se tiče PDV-a, Zakonom o PDV (“Službeni glasnik BiH” br. 9/05, 35/05 i 100/08), članom 25, stav 1. tačka 1. propisano je da se oslobađa od plaćanja PDV-a usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući i prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju, što znači da nema obaveze obračunavanja PDV-a na fakturisanu posredničku proviziju.