Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Molim Vas da mi pojasnite prelazak u sistem PDV-a i plaćanje poreza na dohodak?


Ako uđete u sistem PDV-a, na svaki račun koji dobijete priznaje vam se ulazni PDV (ako je od PDV obveznika). Takav račun, uvećan za PDV – plaćate dobavljaču. Kod prodaje, izlazni PDV obračunavate na ukupnu prodajnu vrijednost, i naplaćujete ga. Na kraju mjeseca, ako vam je izlazni PDV (koji ste fakturisali) veći od ulaznog (na računima koji ste dobili), onda imate obavezu da “državi” platite PDV. Međutim, ako je vaš ulazni PDV veći od izlaznog PDV-a onda tu preuplatu možete koristiti u narednim mjesecima kao umanjenje obaveze, ili tražiti povrat PDV-a. Prva opcija je bolja
Porez na dohodak od 10% nema veze sa PDV-om. Njega plaćate na kraju godine, na dohodak koji je razlika između NAPLAĆENOG PRIHODA i PLAĆENOG RASHODA, ali imate i odbitke kao umanjenje osnovice poreza na dobit, najmanje 3.600 KM za godinu.