Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Interesuje me, po vašem mišljenju, da li je za pekare bolje da su u sistemu PDV-a ili ne?


Najčešći razlog za registraciju u sistem PDV-a je status kupca. Ako su Vaši kupci u značajnom broju PDV obveznici, oni će vjerovatno “tražiti” ulazni PDV, tj. da se Vi kao njihov dobavljač registrujete u sistem PDV-a. Ako su Vam pak kupci fizička lica, njima nije bitan Vaš status PDV-a. Takođe, ukoliko planirate neku veću investiciju, isplatit će Vam se ulazak u sistem PDV-a jer ćete moći priznati taj PDV kao pretporez.
U konačnici, ukoliko Vam ukupan godišnji oporeziv promet prelazi 50.000 KM, onda se MORATE registrovati u sistem PDV-a.