Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Registrovao bih obrt (online trgovinu) koja bi prodavala proizvode kupcima u inostranstvu. Da li sam obavezan fakturisati PDV, i kako bih riješio situaciju da proizvode šaljem poštom kao obrt, a uplate (zbirno) primam preko servisa za online naplatu (pošto bi sva naplata išla preko kreditnih kartica)?


Fakturisanje sa PDV-om ide samo u slučaju ako ste registrovani PDV obveznik. Još uvijek je prag za registraciju 50.000 KM, te ako smatrate da ćete preći taj prag, trebali bi ste se registrovati u sistem PDV-a.
Međutim, prodaja dobara kupcima u inostranstvu je izvoz, a izvoz imaju pravo raditi pravna lica (d.o.o., d.d. i sl.), a ne samostalni poduzetnici. Stoga, ukoliko ste registrovani PDV obveznik (ili to planirate biti) sugerišem Vam da pošaljete pismeni upit Upravi za indirektno / neizravno oporezivanje. Međutim, ukoliko niste registovani PDV obveznik, niti ćete u narednoj godini / godinama preki oporezivi promet 50.000 KM, možete bez dodatnih problema obavljati planiranu djelatnost. Bitno je da prilikom registracije odaberete adekvatnu šifru djelatnosti online trgovine.