Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kakve su obaveze prema državi, kada je u pitanju registrovanje djelatnosti pakovanja na kućnu djelatnost? Ima li nešto što se mora plaćati pored PDV-a koji plaćamo po fakturama dobavlja.


Ono što ukratko mogu reći jeste da morate:
– platiti porez na dohodak po podnošenju godišnje prijave;
– plaćati porez na dohodak akontativno (po podnošenju godišnje prijave);
– plaćati doprinose, porez na dohodak i posebne naknade ako prijavite zaposlenika;
– taksa na firmu;