Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Imam priliku da radim kao freelancer (dizajn/programiranje) putem interneta za inostrane klijente. Zanima me da li sam obavezan plaćati porez i da li je to uopšte regulisano zakonom u BiH? Da li moram registrovati firmu i na koji način? Ako moram da li mora biti d.o.o. ili mogu registrovati kao obrt?


Što se tiče Vašeg prihoda / priliva na tekući račun po osnovu pružanja usluga za ino klijente je, po domaćim propisima, oporeziva naknada.
Formalno gledajući, u obavezi ste platiti 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje, na svoj teret.
Obračun vršite na sljedeći način:
Npr. dobili ste 100 n.j.
Računate bruto naknadu 100 n.j. x 1,157407
Bruto naknada = 115,7407
Doprinos za zdr. osiguranje 4% = 115,7407 x 4% = 4,629
Osnovica za porez na dohodak = 115,7407 – 4,629 = 111,11
Porez na dohodak = 111,11 x 10% = 11,11
Vi plaćate: Doprinos za zdravstveno osiguranje 4% u iznosu od 4,629 KM i porez na dohodak u iznosu od 11,11 KM.
Nema potrebe da otvarate i registrujete bilo kakav obrt. Ovim zadovoljavate sve potrebe države.