Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U vezi sa freelancingom, da li je dovoljno da na kraju godine kao fizičko lice u Poreznu upravu predam obrazac GPD-1051 ili se godišnji priliv na tekući račun prijavljuje na drugi način?


Da, upravo tako. Na kraju godine kroz obrazac Godišnja prijava poreza na dohodak (GPD-1051) prijavljujete te prilive, tj. dohodak.
Međutim, kada Vam novac “liježe” na račun u toku godine, morate po prilivu da obračunate i platite porez na dohodak 10% i doprinos za zdravstveno osiguranje 4% najkasnije do 15. narednog mjeseca.