Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U vezi sa freelancingom, zanima me situacija oko plaćanja doprinosa – pretpostavljam da opcija koju ste naveli (plaćanje 4% za zdravstveno) podrazumijeva da nisam prijavljen na biro rada i da je doprinos za zdravstveno osiguranje obaveza, a doprinos za penziono i osiguranje od nezaposlenosti su opcionalni?


Podnosite GPD-1051 obrazac i plaćate 10% poreza na dohodak i 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Takođe, ako imate više prihoda u toku godine iz različitih izvora, onda podnosite Godišnju prijavu poreza na dohodak gdje uključujete sve te dohotke. Ovakav Vaš angažman nema veze sa (ne)prijavljivanjem u Zavod za zapošljavanje. Što se tiče doprinosa za PIO njih ne plaćate.