Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Registrovan DSO, sa djelatnošću “cjeldonevna briga o djeci” pod šifrom 88.91, u postupku smo prijave za PIO i socijalu, pa me zanima slijedeće: – Obzirom da se radi o djelatnosti koja se zasniva na “vještini” a ne na sredstvima, da li je moguće podvesti ovu djelatnost pod paušalni porez, i ako sama djelatnost nije izlistana pod djelatnostima za koje se odobrava paušalni porez? Ovo govorim u smislu člana 49, pravilnika o primjeni poreza na dohodak, stav 1, alineja – Da li ste mišljenja da bi gore navedena djelatnost mogla biti predmetom oslobađanja vođenja poslovnih knjiga i odobravanjem plaćanja paušalnog poreza? U tom slučaju da se isti zahtijev upućuje prema nadležnoj PU, putem ZMP 1055?


Paušalac može biti ako (skraćeno pišem) je: domaća radinost ili obavljanje tradicionalnih starih zanata.
Domaća radinost ne obuhvata ovu djelatnost, kao ni u tradicionalnim zanatima.
Član 49. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak koji pominjete se odnosi nakućnu radinost.