Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Društvo je registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti, pri čemu pretežan dio promea ostvaruje sklapanjem ugovora o izvođenju radova (izrada, transport i montaža konstrukcija i dodatni radovi) Prihodi po osnovu ugovora iskazuju se nakon ispostavljanja privremenih situacija. Na kraju obračunskog perioda za nezavršene radove se, metodom postotka dovršenosti, iskazuju prihodi po projektu. Rashodi se iskazuju evidentiranjem troškova nastalih za projekte na klasi 5. Da li je navedni način evidentiranja ispravan i u skladu sa MRS 11 – Ugovori o izgradnji i da li kompletan proces izgradnje treba tretirati kao proizvodnju u toku i rezultat izgradnje kao gotov proizvod?


Izgradnja objekta za tržište koju vrši građevinska firma predstavlja proizvodnu djelatnost, tj. takva gradnja se tretrira i evidentira kao porizvodnja u toku, a novoizgrađeni objekat se smatra gotovim proizvodom. To znači da troškove izgradnje objekta za tržište trebate evidentirati, najprije, kao trošak na klasi 5 (građevinski materijal, plaće, amortizacija i drugi troškovi), a potom na kontu 110 – Proizvodnja u toku, uz odobrenje konta 595 – Povećanje vrijednosti zaliha učinka.

Nakon okončanja izgradnje objekta sačinjava se obračun proizvodnje, u kome se utvrđuju direktni troškovi materijala i plaća i dio općih troškova proizvodnje koji terete objekat i utvrđuje cijena koštanja po 1 m2. Na osnovu podataka iz obračuna proizvodnje, konto 110 – Proizvodnja u toku se razdužuje za stvarne trkoškove koji se odnose na izgrađeni objekat, a zadužuje se konto 120 – Gotovi proizvodi, koji se vode po cijeni koštanja po m2.

Ispravno je, kako ste i naveli u upitu, da na dan svakog obračunskog perioda, radi pravilnog sučeljavanja prihoda i rashoda, primjenite MRS 11 – Ugovori o izgradnji (princip stepena dovršenosti)