Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Izvršili smo ulaganje (popravke instalacija za grijanje, popravke krova i ventilacije) u tuđi objekat koji koristimo za vlastitu proizvodnu djelatnost. Ugovor o zakupu je zaključen na tri goidne i namjeravamo da ga produžimo. Vrijednost ulaganja smo knjižili na kontu 013. Srazmjeran dio ulaganja potrebno je prenijeti na troškove. U vezi sa amortizovanjem navedenog ulaganja interesuje nas: 1. Da li vrijednost ulaganja rasporediti (amortizovati) na tri godine (na koliko je zaključen ugovor) ili na više godina ? 2. Da li srazmjeran trošak evidentirati na kontu troškova amortizacije (54) ili kao trošak održavanja (53)? 3. Kakav je porezni tretman tog srazmjernog troška (amortizacije) u smislu propisa o porezu na dobit?


Vrijednost ulaganja (amortizaciju) načelno trebate rasorediti na period od tri godine ( na koliko je i zaključen ugovor o zakupu). Ukoliko procjenjujete da se osnovano može očekivati da će period zakupa biti produžen, u tom slučaju nema smetnji da period amortizacije usagalsite sa takvom procjenom. U slučaju da se zakup prekine prije potpune amortizacije, vršio bi se otpis ukupne preostale neamortizovane vrijednosti tih ulaganja.

U skladu sa navedenim, srazmjerni troška ćete evidentirati na kontu troškova amortizacije (54).

Radi se o porezno dopustivom rashodu u smislu propisa o porezu na dobit. To važi kako za iznose godišnje amortizacije tako i za rashod koji bi se, u slučaju prestanka zakupa, iskazao po osnovu otpisa dotad neamortizovanog dijela izvršenih ulaganja (član 20. stav 2. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit.)