Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kupujemo putničko vozilo na financijski leasing po određenoj cijeni s PDV-om koji ne može odbiti. Pored toga, imamo još neke manipulativne troškove, troškove registracije vozila u Registar zaloga Ministarstva pravde BiH, te konformni izračun kamatne stope na vrijednost vozila bez PDV-a. Kako proknjižiti sve ove stavke? Da li svi navedeni troškovi, kao i neodbitni PDV idu u vrijednost vozila ili se knjiže na neki drugi način?


Nabava putničkog vozla putem financijskog leasingaje, u suštini, nabava trajne imovine koju će subjekat u knjigama zavesti kao takvu i koju će potom amortizirati kao da je stekao klasičnom kupnjom. Međutim, kod financijskog leasinga postoje određene posebnosti, naročito početnog vrednovanja stečene imovine oko kojeg i vi imate dilemu. Priznavanje imovine stečne na leasing je tretirano MRS 17-om – Leasing (najmovi). Subjekt koji je putem financijskog leasinga stekao neko vozilo, u početku treba istovremeno iskazati i imovinu i obvezu. To treba učiniti u iznosima koji odgovaraju ili fer vrijednosti tog vozila ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih iznosa za plaćanje leasing kući, ako je to niže. Kako razdoblje financijskog leasinga bude prolazilo i kako se budu dešavale otplate, obveze će se umanjivati.

 

Također, sukladno odredbama MRS 17, svi izravni troškovi, nastali povodom ovakve nabave, se dodaju vrijednosti imovine. U vašem upitu ste naveli da se i u ovom slučaju javljaju različiti dodatni troškovi. Sve te troškove, uključujući i neodbitni PDV, trebate dodati vrijednosti nabavljenog vozila kada ga budete prikazivali u svojim knjigama.