Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Firma je pravila izlazne fakture na kojima je bio iskazan rabat. Prilikom rasknjižavanja izlaznih faktura program u kojem se knjiži nije razdužio vrijednost robe po veleprodajnoj cijeni po kojoj je bilo razduženje, nego po veleprodajnoj cijeni umanjenoj i za vrijednost rabata iskazanog na izlaznim fakturama, te se time posredno „uvećala“ knjigovodstvena vrijednost robe na zalihi. Navedena knjiženja se odnose na 2010., 2011., i 2012., godinu. Kako provesti knjižanja u 2013. godini da se umanji vrijednost robe na zaduženju za iznos rabata iskazan na izlaznim fakturama, da bismo dobili stvarnu vrijednost zaliha robe, a da knjiženja budu ispravna?


Ako smo pravilno shvatili, problem je u tome što program (koji je, ili nodgovarajući ili nije dobro primijenjen), prilikom knjiženja realizacije robe, sa zaliha robe (pa i na teret rashoda, konto 501) „skidao“ na punu knjigovodstvenu vrijednost robe (kao što je trebalo) nego vrijednost koja je manja za dati rabat odobren kupcima. Ako je tako, to, praktično, znači da je vrijednost zaliha robe precijenjena, a da su rashodi prodate robe (konto 501) piotcijenjeni za vrijednost datih rabata. Pošto je ta greška trajala tri godine (2010., 2011. i 2012.) i pošto se, stoga, najvjerovatnije, radi o materijalno značajnoj greški u smislu MRS-a 8, to dasa treba ispraviti tako da se za ukpan efekat greške umanji knjigovodstvena vrijednost robe na zalihi i da se za isti iznos tereti konto akumuliranog rezultata (konto 340 ili konto 350) ili (ukoliko, ipak, odredite da efekti te greške nisu materijlano značajni) da za taj iznos teretite konto 591 – Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina.

Također, preporučuje se da provjerite da li je navedeni program „proizveo“ i još neke nepravilnosti, a u svakom slučaju, da izvršite detaljan popis zaliha radi usklađivanja njihovog knjigovodstvenog stanja sa stvarnim.