Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li se dobit može isplatiti u iznosu višem od visine osnovnog kapitala. Da li je ona ograničena do visine uloženog kapitala? Da li je ona ograničena do visine uloženog kaputala? (Radi se o d.o.o. sa jednim osnivačem i osnovnim kapitalom od 2.000 KM.)


Ne postoji direktna veza između visine dobiti koja bi se mogla isplatiti vlasnicima i osnovnog kapitala koji su oni uložili u posmatrano preduzeće. Osnovni kapital je takav kakav je. Njegova visina se vremenom može mijenjati – povećavati ili smanjivati (vodeći računa da to smanjenje ne dovede iznos osnovnog kapitala ispod propisanog minimuma), što može biti izvršeno novim ulozima vlasnika, pa i iz ostvarne dobiti društva.

Međutim, ukoliko se donese odluka o isplati dobiti vlasnicima, to bez prepreka može biti izvršeno u punom iznosu dobiti koja je raspoloživa za raspodjelu, bez obzria na odnos visine te dobiti i visine osnovnog kapitala (ili visini pojedinačnih udjela nekog od vlasnika). Jedino je bitno da je riječ o dobiti koja je prethodno već prošla kroz „sistem oporezivanja“ Sve što preostane može biti predmet isplate.