Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Donesena je odluka da se izvrši isplata dobiti vlasniku kroz prenos vlasništva nad stanom koji je uknjižen na ime firme. U vezi s tim, zanima nas sljedeće: 1. Ako dođe do isplate dividende prenosom vlasništva nad stanom, da li smo obavezni obračunati amortizaciju navedenog stana za ovu godinu (do momenta prodaje)? 2. Ima li smetne za ovu transakciju, s obzirom na to da se radi o isplati izh dobiti iz ranijeg perioda, odnosno da li je nekim rokom vezana isplata dobiti iz ranijih godina? 3. Ako je ovakav čin pravno utemeljen i sa računovodstvenog aspekta ispravan, kako bi glasio ugovor? Da li se on može formulisati kao ugovor o prenosu vlasništva po osnovu isplata dividende/dobiti? Po sačinjenom ugovoru, porez na promet nekretnina bi padao na teret nvog vlasnika stana. Osnovicu za porez utvrđuje Porezna uprava koju bi mi uzeli kao tržišnu cijenu i nakon isknjižavanja stana u poreznom bilansu bi imali transfernu vrijednost kao razliku vrijednosti koju je utvrdila Porezna uprava i knjigovodstvene vrijednosti stana.


Računovodstvo, isplatom dobiti prenosom vlasništva nad stanom, isknjžavate knjigovodstvenu vrijednost dotičnog stana (i njegovu nabavnu vrijednost i njegovu ispravku vrijednosti), zatvarate obavezu za isplatu dobiti vlasniku, aza razliku knjižite dobitak/prihod, odnosno gubitak/rashod od otuđenja stana, zavisno od odnosa obaveze za isplatu dobiti i neotpisane vrijednosti stana koji se daje. Pri tome, obračun amortizacije trebate vršiti sve do datuma isknjižavanja stana, tj. sa danom prenosa vlasništva nad stanom na novog vlasnika.

Što se tiče roka isplate dobiti, uobičajno je da se siplata dobiti vlasnicima vrši neposredno po usvajanju odluke o raspodjeli, ali nema nikakve smetnje da se isplata izvrši i bilo kada naknadno – po volji vlasnika (skupštine), zavisno od raspoloživih sredstava. Također, ne postoje nikakve formalne smetnje da se bilo kada donese odluka o raspodjeli i isplati neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Pravno, za isplatu dobiti dovoljna je odluka o isplati dobiti, a ugovorom o prenosu vlasništva nad stanom vi možete dodatno definisati određene uslove prenosa vlasništva nad stanom.

Što se tiče poreznih posljedica ovakvog poslovnog događaja, prije svega, napominjemo da ukoliko bi se po ovom osnovu u vašim knjigama pojavio rashod/gubtak od otuđenja stana, imao bi tretman porezno nepriznatog rashoda u vašem poreznom bilansu, a dodatne posljedice jesu transferne razlike koje napominjete u vašem upitu. Naime,  razlika između procijenjene tržišne vrijednosti stana i njegove neotpisane vrijednosti predstavlja transfernu razliku po osnovu koje se vrši dodatno uvećanje opoprezive dobiti. Pri tome, smatramo da kao relanu tržišnu vrijednost stana za potrebe poreznog bilansiranja možete uzeti vrijednost koju je Porezna uprava utvrdila kao osnovicu za porez na promet nepokretnosti.