Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kod udruženja postoji višak prihoda koji je nastao po osnovu nižih troškova od donatorski budžetiranih. Može li se taj višak prihoda prebaciti sa odloženih na tekuće prihode i da li takav višak prihoda podliježe obavezi plaćanja poreza na dobit?


Ukoliko se višak prihoda nad rashodima odnosi na projekat koji je dovršen sa krajem godine, vi tu razliku možete uključiti u tekuće prihode i to ne podliježe oporezivanju  porezom na dobit. Međutim, ukoliko se radi o projektu koji još nije dovršen, nego se njegova realizacija prenosi u narednu godinu, priznavanje u prihode ove godine ne bi došlo u obzir, jer bi se time narušio računovodstveni princip sučeljavanja prihoda i rashoda.