Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na koji način da evidentiramo zateznu kamatu koju smo ugovorili sa kupcima, ali je, zbog dosadašnjeg iskustva u pogledu naplate (pa i kada je riječ o glavnici), mala vjerovatnoća da će kamata biti i naplaćena?


Prema MRS 18, prihodi se priznaju kad su naplaćeni ili kad je izvjesno da će biti naplaćeni. Ugovorena zatezna kamata predstavlja obligacioni odnos iz kojeg bi trebalo proisteći i vjerovatnost da će ona biti i naplaćena. Ukoliko postoji kakva-takva dovoljna izvjesnost naplate, knjiženje treba provesti stavom: 2312 – Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko-povjerilačkog odnosa od drugih lica / 6615 – Prihodi od zatezne kamate u zemlji. Ukoliko, kako vi navodite, ne očekujete da će zatezna kamata uopće biti naplaćena, takvu zateznu kamatu ne bi trebalo knjižiti. Isto tako, već evidentirana potraživanja po osnovu zateznih kamata za koja procijenite da ne mogu biti naplaćena, takođe, trebate otpisati.