Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koju dokumentaciju je potrebno obezbijediti za troškove rezervisanja iz osnova datih garancija, odnosno na osnovu kojih dokumenata se pravdaju rezervisanja knjiženja prošle godine za tekuću godinu?


Osnov za procjenu iznosa koji treba, u skladu sa MRS 37, rezervisati na ime datih garancija u tekućoj godini su garantni listovi dati kupcima prilikom prodaje. Na osnovu datih garancija i iskustvenih podataka iz ranijih godina utvrđuje se (tačnije: procjenjuje) koji procenat od ukpunog prometa, tj. Koji ukupni iznos treba predvidjeti na ime troškova rezervisanja i u vezi s tim donosi se odluka o iznosu koji se rezerviše.

Zavisno od toga da li se desio očekivani događaj zbog kojeg se vrši rezervisanje, na datum bilansa vrši se ili ukidanje rezervisanja u visini stvarnih troškova popravka, odnosno neiskorišteni iznos rezervisanaj po isteku garantnog roka prenosi se u korist (ostalih) prihoda ili (na čemu u posljednje vrijeme insistira većina revizora) izvršene rezervacije se uvijek i iznova prikazuju kao zaseban rashod i u cjelini se oprihoduju po isteku perioda nakoji se odnose, a stvarno nastali troškovi iskazuju se zasebno, po svojim prirodnim vrstama, u stvarno nastalim iznosima. To je samo završena operacija postupka knjiženja rezervisanja i za to nije potreban nikakav (novi) dokument ili odluka.