Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li se može isplatiti manje od npr.16,5 KM toplog obroka za jedan dan proveden na poslu. Npr. 7,00 KM?


Može. Navedenih 16,50 KM je (otprilike) neoporeziv iznos toplog obroka u FBiH. Bitno je da poslodavac donese odluku o visini toplog obroka i da vodi računa da iznos ne bude manji od propisanog u OPŠTEM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE “Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05 i 62/08
Član 17 je propisao sljedeće:
Poslodavac je obvezan zaposleniku osigurati ishranu u toku radnog vremena (topli obrok).
Ukoliko poslodavac ne osigurava ishranu, zaposleniku se isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od najmanje 20% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.