Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li je moguće isplatiti topli obrok za dane vikenda? Npr. ako se u toku mjeseca rade dva vikenda po 8h, da li se i za ta 4 dana moze isplatiti topli obrok? Također, da li isplata naknade za prekovremeni rad podlijeze oporezivanju?


Topli obrok po se pravilu obračunava i isplaćuje za dane provedene na radu, što je definisano Ugovorom o radu i internim aktima (Pravilnik o radu), bez obzira što ti dani “padaju” i za vikend. Međutim, treba imati u vidu da se ne krše odredbe Zakona o radu u smislu obaveznog odmora između dva radna dana, tj. sedmice.
Isplata za prekovremeni rad je sastavni dio plaće i oporeziva je u cjelosti.