Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U slučaju da uposlenik ostane duže od 8 sat na radnom mjestu da li mu pripada drugi topli obrok recimo za manje od 4 sata?


Zaposlenik ima pravo na topli obrok za RADNI DAN, a ukoliko se radi o prekovremenom radu (za što treba biti obazriv sa aspekta Zakona o radu i propisa o porezu na dohodak i doprinosa) onda se internim aktom može povećati iznos toplog obroka za takve slučajeve.