Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koliki je grijeh ne plaćati topli obrok i kako inspekcija rada može kazniti obveznika zbog neplaćanja? Imam slučaj udruženja građana koji dugi niz godina nisu isplaćivali topli obrok; koje su poslijedice i može li se retroaktivno platiti bez troškova zateznih kamata? Drugo pitanje je za isplatu plate, da li se može organizovati isplata plate u gotovini ili se mora isključivo platiti na tr.račun zaposlenika tj. žiralno?


Topli obrok je pravo zaposlenika regulisano Opštim kolektivnim ugovorom, tako da zaposlenik može tužbom tražiti isplatu toplog obroka. Iz tog razloga inspekcijski organi se rijetko “bave” toplim obrokom, regresom i dr. primanjima koja nisu oporeziva i koja nisu izričito regulisana (u smislu sankcionisanja) Zakonom o radu. Retroaktivna isplata toplog obroka je moguća, i ne treba isplaćivati zatezne kamate, međutim, sa poreznog aspekta gledano (iz ličnog iskustva sa poreznim inspektorima) je takva isplata moguća samo ako su ti troškovi već bili ukalkulisani na troškove i obaveze. Ako nisu, ne prihvataju te isplate kao neoporezive.
Što se tiče plaće, ona se mora isplatiti isključivo na tekući račun zaposlenika.