Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li uposlenik koji radi kod dva pravna subjekta ima pravo na topli obrok kod oba pravna subjekta, te do kojeg iznosa. 1-Npr:Kod pravnog subjekta A uposlenika je osiguran na 6 sati dnevno, a kod pravnog subjekta B osiguran je 2 sata dnevno. Ili 4 sata kod subjekta A, a 4 sata kod subjekta B. Može li se navedenom uposleniku isplatiti 16,2 KM/dnevno kod oba subjekta ako na to pristanu pravni subjekti. ili je obaveza isplatiti srazmjerno broju radnih sati npr:16,2/8*4=8,1 , 16,2/8*6=12,15. 2-Šta u slučaju da navedeni uposlenik radi 4 ili 2 sata kod pravnog subjekta A koji posjeduje internu kuhinju te topli obrok uposleniku bude isplaćen u vidu obroka-ručka. Koje tada pravo može ostvariti kod pravnog subjekta B kod kojeg je osiguran 4 odnosno 6 sati na dan.


Poštovani, zaposlenik koji radi kod dva poslodavca ima pravo na srazmjernu visinu toplog obroka (srazmjerno radnom vremenu), bez obzira na način kako je topli obrok organizovan. Ne može, kako ste naveli u prvom slučaju, da oba poslodavca isplaćuju puni neoporezivi iznos toplog obroka.
I u drugom slučaju, bez obzira na to na koliko je sati osiguran, dio toplog obroka kod jednog i drugog poslodavca se računa srazmjerno vemenu provedenom na radu (6 ili 4 sata), i bez obzira da li se radi o “internoj kuhinji” ili isplati toplog obroka u novcu.