Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Radim u firmi pet mjeseci i oni su odlučili da sada podijele regres zanima me je li ja imam pravo na regres?


Zaposlenik ima pravo na regres ukoliko je bio u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci.
Prema članu 42 Zakona o radu, ako zaposlenik nije stekao pravo na puni godišnji odmor ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektiv­nim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Shodno tome, Opšti kolektivni ugovor je članom 19 propisao da zaposlenik ukoliko koristi godišnji odmor ima pravo na regres u visini od najmanje 50% prosječne plaće svih zaposlenih, osim ako nije poslovao sa gubitkom.
Shodno tome, Vi iako radite pet mjeseci imate pravo na srazmjeran broj dana godišnjeg odmora i srazmjeran iznos regresa.