Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li pravo na isplatu regresa ima radnik koji je iskoristio odmor u cjelosti i kojem je paralelno sa istekom odmora takođe istekao ugovor o radu na određeno koji mu nije produžen te je isti prestao biti zaposlenik firme? Ako je već prošlo mjesec dana od odjave tog radnika da li mu se sada može isplatiti ta obaveza za regres?


Da, zaposlenik ima pravo na regres automatski čim je iskoristio godišnji odmor, bez obzira na to kada mu je istekao ugovor o radu. Možete i sada izvršiti isplatu regresa.