Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Situacija je ovakva ..radnik je bio zaposlenik naše firme od 01.01.2014. do 31.03.2014. Dakle 3 mjeseca na početku godine i nije koristio 3 dana odmora na koji je imao pravo . Taj isti radnik je ponovo zaposlen 01.11.2014. Da li će u ovom slučaju na kraju godine 31.12. imati pravo na isplatu srazmjernog regresa za tih 5 dana odmora i da li se u ovakvom slučaju gdje je ugovor o radu prekidan uopšte tako tretira obračun godisnjeg odmora odnosno regresa ?


“Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
Ako zaposlenik nije stekao pravo na godišnji odmor u smislu stava 1. ovog člana, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.”

To praktično znači da u Vašem slučaju zaposlenik ima pravo na 5 dana odmora i srazmjerno tome i pravo na regres.