Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koji iznosi se uzimaju za isplatu regresa? Plaća koja joj je isplaćena po obračunskoj listi ili njena plaća po ugovoru o radu?


Opšti kolektivni ugovor u Članu 19 kaže da “zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt ­ poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.” To znači da visina regresa nema veze sa zaposlenikovom plaćom, ako posmatramo Opšti kolektivni ugovor i prava zaposlenika po njima. Što se tiče neoporezivog iznosa, to je jedna sasvim druga stvar propisana Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, gdje kaže: neoporeziv je regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate ili u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca.