Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li je moguće odlukom o isplati regresa utvrditi isplatu na sljedeći način, da se za svaki dan godisnjeg odmora utvrdi određeni iznos, i onda da se isplaćuje visina regresa po broju dana iskoristenog odmora? Tačnije, da li se može isplaćivati regres u više pojedinačnih komada? Ako je visina regresa 800 KM, da li se on mora isplatiti u jednistvenom iznosu ili se moze isplatiti u više navrata u skladu sa korištenjem godišnjeg odmora zaposlenika?


Nema smetnje da se regres isplaćuje u više navrata, ovisno ili neovisno od broja dana iskorištenog godišnjeg odmora. Uslov za isplatu regresa jeste da zaposlenih bude u radnom odnosu najmanje 6 (šest) mjeseci (jer tada stiče pravo na puni godišnji odmor), a ne broj dana iskorištenog godišnjeg odmora.