Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zanima me da li se moze isplatiti naknada za odvojen zivot zaposlenima koji su u radnom odnosu udaljeni od porodice preko 100 km,koja je visina naknade?


Naknada za odvojeni život se može isplaćivati samo državnim službenicima i namještenicima, ali ne i zaposlenicima u privredi i sl. U stvari -može, ali je u cjelosti oporeziva kao i plaća. To je regulisano članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika pod uslovima iz člana 23. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate
u visini 300,00 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 50% od prosječne mjesečne plate ostvarene u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
Naknada za smještaj rukovodilaca federalnog organa izvršne vlasti (premijera, zamjenika premijera i ministara Vlade Federacije BiH), u visini od 500 KM mjesečno, i na ime troškova odvojenog života 70% od prosječne mjesečne plate ostvarene u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.