Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:
a)      Ako zaposlenik koristi javni prevoz – neoporeziv je iznos koji prevozničke kuće naplaćuju;
b)      Ako zaposlenik koristi vlastito vozilo – neoporeziv je u visini od 20% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji, (što se dokazuje potvrdom prevozničke kuće)

Zaposlenik ima pravo na ovu naknadu ako je udaljen od mjesta obavljanja posla min. 2 km.
Poslodavac može plaćati mjesečnu kartu za zaposlenika direktno prevozničkoj kući, ili isplaćivati naknadu za prevoz na posao i sa posla zaposleniku. Ograničenje je postavljeno samo u smislu visine neoporezivog iznosa, ali ne i načina plaćanja.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu naknade za prevoz na posao i sa posla za Federaciju Bosne i Hercegovine je:
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14)
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine FBiH”, broj 44/2016)