Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:
a)  Ako zaposlenik koristi javni prevoz – neoporeziv je iznos u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prevoza;
b)  Ako zaposlenik koristi vlastito vozilo – neoporeziv je u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji, (što se dokazuje potvrdom prevozničke kuće)

Poslodavac može plaćati mjesečnu kartu za zaposlenika direktno prevozničkoj kući, ili isplaćivati naknadu za prevoz na posao i sa posla zaposleniku. Ograničenje je postavljeno samo u smislu visine neoporezivog iznosa, ali ne i načina plaćanja.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu naknade za prevoz na posao i sa posla za područje FBiH je:
– Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) – PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – NESLUZBENI PRECISCENI TEKST
– Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine FBiH”, broj 44/2016) – UREDBA O NAKNADAMA TROSKOVA ZA SLUZBENA PUTOVANJA – NOVA

Napomena: Tekst ažuriran sa izmjenama propisa
Fotografija preuzeta sa https://pixabay.com