Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

“Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari”, kaže jedna stara izreka koja se može primjeniti i na kupovinu usluga, o kojoj treba razmisliti prilikom odabira saradnika koji će se brinuti o ovom veoma bitnom dijelu vašeg poslovanja.

Bez obzira da li pokretali novi biznis, ili ste nezadovoljni saradnjom sa vašom sadašnjom računovodstvenom agencijom, ovo pitanje kad – tad „dođe na red“. Izbor računovodstvene agencije nije jednostavan zadatak, ponuda je bogata i daje mogućnost odabira: od onih koji obavljaju samo usluge vođenja poslovnih knjiga pa do onih koji nude i druge srodne usluge.

Ukoliko ne možete da odlučite koju agenciju odabrati, onu koja pruža samo knjigovodstvene i računovodstvene usluge ili onu koja pored toga pruža i mnoštvo dodatnih usluga, ukoliko vas zbunjuju razlike u cijenama, savjetujemo da se pažnja obrati na slijedeće:

Ozbiljnost i povjerenje

U smislu da to bude kvalitetna agencija koja maksimalno radi za svog klijenta, koja ima odgovore na skoro sva pitanja, koja daje savjete i kada se ne traže (jer zna da ih klijent treba). Treba izbjegavati one kojima je knjigovodstvo I računovodstvo honorarni posao ili usputna stanica. Povjerenje je također jako bitno. Treba izabrati saradnika koji je na vašoj strani i u kojeg ćete imati puno povjerenje. Novac dolazi i odlazi, a ljudskost i ljubaznost ostaju da se pamte.

Stručnost i iskustvo

Ako se želi da posao koji se povjeri nekoj računovodstvenoj agenciji bude kvalitetno obavljen, potrebno je voditi računa da njihov tim zaposlenika ima visok nivo znanja i stručnosti. To podrazumjeva da se pored završenog obaveznog školovanja i formalnog obrazovanja zaposlenici stalno usavršavaju i proširuju svoje znanje, jer je to jedini način da ostanu u toku i prate promjene koje su bitne za poslovanje klijenata. Najbolje je birati agenciju koja se pored računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga bavi i drugim srodnim uslugama, jer može pružiti širi segment usluge i odgovoriti na specifične zahtjeve potrebne za uspješno poslovanje. Pored stručnosti i znanja treba voditi računa da budući saradnik ima iskustvo, što podrazumjeva određeni broj godina rada na poslovima iz ove oblasti.

Modernizovanost

Starije računovođe imaju iskustvo koje je jako bitno, ali rijetko žele da idu u korak s tehnologijom i prihvate modernije načine poslovanja. Danas, kada se živi ubrzano, kada vremena nikada nema dovoljno, jako je bitno da se svojom agencijom možete komunicirati putem interneta i da je ta agencija ažurna u kontaktu sa svojim klijentima. Kada već govorimo o modernom načinu poslovanja bitno je napomenuti da se vodi računa na kojem softveru radi potencijalni računovođa. Da li je taj softver licenciran u skladu sa aktuelnim propisima i da li ima sve alate koji omogućaju da po pozivu od strane poreskog inspektora može da sačini sve izvještaje i da ih na uvid.

Cijena

Cijene računovodstvenih usluga variraju i zavise od velikog broja faktora. Prvenstveno od djelatnosti, da li se radi o proizvodnom društvu, trgovini na veliko ili na malo, uslugama, da li se vrši uvoz ili izvoz dobara, da li je klijent u sitemu PDV-a, koliki broj zaposlenika ima, koliko dokumenata ima prosječno mjesečno i druge karakteristike koje se uobičajeno definišu cjenovnikom.
Ipak treba voditi računa da računovodstvena agencija ima cijene u skladu sa kvalitetom usluge koju pruža, ali i zahtjevima, potrebama i mogućnostima klijenta. Agencija koja posvećuje punu pažnju klijentu, informiše ga o svim zakonskim promjenama, pored računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga pruža i druge konsultantske usluge zasigurno ima veću „startnu“ cijenu u odnosu na agenciju koja se bazira na isključivo knjigovodstvo i računovodstvo. Za širi spektar usluga se ne može očekivati niska cijena, ali i ta cijena nije toliko visoka koliko će kvalitet usluge i posvećenost doprinijeti boljem poslovanju klijenta. Niska cijena ne mora značiti dobru ili lošu uslugu, ali izuzetno niska cijena ipak treba da probudi sumnju u kvalitet usluge.

Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com