Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da, bio jednom jedan.
Zavod za platni promet.
Državna institucija.
Stroga pravila u platnim transakcijama.
Stroga pravila u poslovanju gotovinom.
Sve strogo.

Onda rekoše da nije dobar, da nije dobro što je tako strog i da platne transakcije treba da se vrše preko poslovnih banaka. A poslovne banke nisu državne, u značajnom broju. Strani kapital uglavnom.
Preživjeli smo prelazak sa Zavoda za platni promet na poslovne banke. Preživjeli smo pravila bankarskog poslovanja, saživili se sa njima.
U međuvremenu su se prilično olabavila pravila u platnim transakcijama, naročito po pitanju gotovine. Ukinut je blagajnički maksimum, ukinuti su limiti prilikom isplata iz blagajne i sve je postalo prilično „lepršavo“.
Uljuljkali smo se u toj „lepršavosti“, bez opterećenja šta piše na čeku kada dižemo gotov novac, koliko novca imamo u blagajni i kada vršimo isplate. „Uljuljkanosti“ je došao kraj 2015. godine i na scenu je stupila Uredba koja ograničava poslovanje sa gotovim novcem i svi smo se našli zatečeni.

Uredba je privredi došla kao stezanje kaiša oko debelog stomaka. Ali, debeli stomak nije od zdravog poslovanja, već od stresa i drugih pošasti savremenog doba. Od nezdravog života.
Koja je svrha donošenja Uredbe?
Kontrola tokova novca.
Kontrola nad gotovim novcem.
Usmjeravanje novca u banke.

Kažu da je u razvijenim državama to normalno, međutim, mi nismo razvijena država.
Kažu da su u Kraljevini Švedskoj imali inicijativu da se gotov novac izbaci iz opticaja, i da se sva plaćanja vrše preko banaka. Međutim, mi smo daleko od Kraljevine Švedske. Kraljevina Švedska brine o svojoj privredi, održava likvidnost i solventnost privrednih društava putem posebnih agencija za naplatu, daje povoljne kredite i poticaje privredi.

Šta mi radimo? Stežemo kaiš na bolesnom stomaku.
I recimo, slijeva se glavnina novca u banke. Privreda ima samo mali dio gotovine do visine blagajničkog maksimuma. Koji je efekat moguć?
Jačanje banaka – osiguran efekat.
Slabljenje likvidnosti pivrednih subjekata – siguran efekat, jer je prodaja pod uslovom bezgotovinskog plaćanja rizik u BiH, to je javna tajna.
Neprikazivanje prometa – mogući efekat.
Nikad sabrati dva dobra, možda probamo sa dva loša. Još ako dva loša pomnožimo dobićemo jedno dobro. Možda nam se posreći. Možda.

Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com