Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Projekat “Izgradnja kapaciteta u BiH za evropske programe i inicijative za istraživanja i tehnološki razvoj (RTDPI)“, koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH uz finansijsku podršku Evropske unije, zvanično je završen nakon 18 mjeseci. U okviru ovog projekta održane su brojne obrazovne konferencije, seminari, radionice i konsultacije sa ekspertima s ciljem da se oko 350 članova akademske i istraživačke zajednice u BiH upoznao sa EU programima za istraživanje i tehnološki razvoj, a posebno novim sedmogodišnjem programom Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020.
Bosna i Hercegovina je danas  zajedno sa četiri zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Republikom Moldavijom, potpisala sporazume u Briselu čime su osigurale puni pristup programu Horizont 2020. Svih šest država su sarađivale sa Evropskom unijom u oblasti istraživanja i inovacija putem Sedmog okvirnog programa (FP7). Pristupanjem programu Horizont 2020, ove zemlje će sada imati veću priliku za saradnju u oblasti istraživanja i inovacija kao i za rast, konkurenciju i nova radna mjesta u njihovim ekonomijama. Ovaj program će također omogućiti ovim zemljama mobilnost naučnika, osnažiti nacionalne istraživačke sisteme, i pomoći da se integriraju u Evropski istraživački prostor.
Na konferenciji koja je održana povodom završetka RTDPI projekta, šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH, Natalia Dianiskova, naglasila je kako je kroz ovaj projekat akademska i istraživačka zajednica u Bosni i Hercegovini dobila važno znanje o učešću u programu Horizont 2020. “Sada je do institucija Bosne i Hercegovine i akademske zajednice koliko dobro će provoditi ovaj program i koristiti se svim prilikama koje pruža Horizont 2020”, zaključila je Dianiskova.
U ime Ministarstva civilnih poslova BiH, Alma Hasanović, pozvala je sve istraživače da učestvuju u ovom programu i poručila: “Ovo je sjajna prilika za saradnju sa najboljima u Evropi i pozivamo cijelu akademsku zajednicu da aktivno učestvuju u Horizontu 2020“. Branka Savić, šefica Odjela za naučno istraživačke programe i projekte Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske podcrtala je da je ovaj projekat bio odlična prilika da se dobiju znanja i razviju ideje za buduće projekte u okviru Horizonta 2020.
Jasmin Branković, pomoćnik Federalnog ministra nauke i obrazovanja, posebno je naglasio da je važno što je ovdje riječ o jednom programu kontinuiteta koji će na duže staze omogućiti razvoj istraživačke zajednice, kao i njeno aktivno učešće u razvoju bh. društva.
Horizont 2020 ima za cilj povećanje konkurentnosti Evrope globalno, ekonomskog razvoja, stvaranja novih radnih mjesta i prevazilaženje ekonomske krize. Omogućeno je aktivno učešće privrede, posebno malih i srednjih preduzeća, da pokrenu inovativne projekte i povećaju zaposlenost. Poseban fokus Horizonta 2020 jeste na cijeli proces koji počinje u laboratoriji a završava na tržištu.
Više informacija o programu Horizont 2020 je dostupno na ovoj internet stranici: KLIKNI

Izvor: NCP FP BIH