Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Komunikacija je jedan od ključnih faktora izgradnje dobrog imidža računovodstvene agencije i jako je bitna za povezivanje agencije sa korisnicima usluga, poslovnim partnerima i potencijalnim klijentima. Unutrašnja komunikacija je ona između računovodstvene agencije i njenih zaposlenika, a vanjska se odnosi na sve one do kojih dopire poruka koju agencija šalje.
Vanjska komunikacija u kratkom roku može poboljšati kvalitetu poslovanja.
Evo nekoliko savjeta kako to postići:

Pobrinite se da budete uvijek dostupni

Vodite računa da korisnici vaših usluga i poslovni partneri mogu ostvariti kontakt sa vama u bilo kojem trenutku, i da za svoja pitanja dobiju odgovore u što kraćem roku. Možete izabrati nekoliko načina komunikacije: putem e-maila, telefona, web stranice i sl.
Bitno je da budete ažurni i da ne dozvolite da vaši klijenti čekaju danima odgovor za svoj upit. Kvalitetna računovodstvena agencija je na raspolaganju svojim klijentima u svakom trenutku. Na taj način se šalje poruka klijentima da poštujete njihovo vrijeme, mišljenje i da ste tu za njih da riješite sve njihove problem i nedoumice.

Dajte samo tačne i provjerene informacije

Za jednu računovodstvenu agenciju je jako bitno da ima puno povjerenje svojih klijenata, jer niko neće prepustiti jedan jako bitan segment svoga poslovanja agenciji u koju nema povjerenja. Zbog toga je jako bitno da agencija vodi računa da poruke i informacije koje šalje  budu tačne, jasne i provjerene. Također trebaju da budu kratke i sadrže samo najvažnije podatke.
Netačne i nejasne informacije loše utiču na imidž agencije. Pisani dokumenti i elektronske poruke moraju biti gramatički tačni i imati određenu formu jer će u suprotnom ostavit jako loš dojam.

Budite prisutni na internet

Prisustvo na internetu može donijeti brojne koristi računovodstvenoj agenciji, kao što su poboljšanje komunikacije ili odnosa sa klijentima, dolaženje do novih klijenata, smanjenje troškova poslovanja i povećanje profita.
Kvalitetna računovodstvena agencija mora imati svoju web stranicu i mora biti prisutna i na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Linkedin) jer na taj način u velikoj mjeri poboljšava vanjsku komunikaciju. Ove stranice trebate istaknuti na što više mjesta kako biste povećali njihovu posjećenost.
Web stanica vizuelno teba biti pregledna, jednostavna za pretraživanje i sadržavati samo najvažnije informacije. Ona je ujedno i jedan od najboljih načina da se promovišete i da svoje klijente obavjestavate o svim promjenama koje su bitne za njihovo poslovanje.
Facebook stranica vam može donijeti i štetu i korist, zavisno od toga kako upravljate vašom stranicom i kako gradite odnose sa svojim klijentima. Da vam facebook stranica ne bi donijela štetu redovno objavljujte vijesti i budite konzistentni.  Nemojte dozvoliti da pitanje, sugestija, komentar ili žalba ostanu samo da stoje „na zidu“ bez da odgovorite. Odgovorite uvijek što je brže moguće, bez obzira na karakter sugestije i pitanja

Stalno obnavljajte informacije i sadržaje

Ne dozvolite da vaši klijenti imaju dojam da se kod vas ništa ne dešava i da vam je posao stao. Budući da u današnje vrijeme informacije vrlo brzo zastarijevaju trebate ih stalno obnavljati. Bitno je da klijenti vide da ste aktivni, uspješni i da vodite računa svemu.
Obavještavajte klijente o svi promjenama koje su bitne za njih i njihovo poslovanje, izvještavajte o svemu što se događa u agenciji. Također možete pisati članke o raznim ekonomskim temama, kao i obavještavati postojeće i potencijalne klijente o zakonskim promjenama.
I za kraj – trebate imati na umu da uspješna poslovna komunikacija olakšava i poboljšava kvalitet poslovanja. Ukoliko ste stalno dostupni svojim klijentima i ako krente od toga da na druge možete uticati ukoliko se prema njima ophodite onako kako biste željeli da se oni ophode prema vama, to će vaši klijenti sigurno znati cijeniti i biti vam lojalni.

Pripremila: Edna Bašić
Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com