Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Prva stručna e-Business konferencija u Banjaluci pod nazivom e-Business conference Banja Luka 2014 održaće se 23. i 24. septembra 2014. godine u Hotelu „Bosna“. Osnivač e-Business konferencije je Elektrotehnički fakultet Banja Luka sa Privrednom komorom Republike Srpske i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske.
Konferencija će okupiti eminentne autore iz regije i Evrope i očekuje se prisustvo do 200 učesnika iz različitih privrednih područja i bankarskog sektora.
Svrha Konferencije je odgovoriti na izvorišno pitanje: Kako sveobuhvatno urediti područje elektronskog poslovanja (u privatnom sektoru, javnoj upravi, akademskoj zajednici) te ubrzati razvoj e-Business-a da bi se postigli vrlo veliki efekti i na privredu i na javni sektor?
Glavne teme konferencije obuhvataju sljedećih pet područja:
strategija e-Business-a od e-narudžbe do e-računa i e-plaćanja;
e-Business procesno vođen BPM-om (B2B, B2G, B2C);
uloga javne uprave u skidanju barijera u primjeni e-Business-a;
CT tehnologije i metodologije za e-Business;
kako rukovodstvo privrednog društva i banke pokreće i ubrzava primjenu e-Business-a.
Prva e-Business konferencija u Banjaluci biće dvodnevnog trajanja sa kvalitetnim stručnim sesijama i prezentacijama radova koji će biti od višestruke koristi za zaposlene u privredi, bankarstvu, javnoj upravi i akademskoj zajednici.

PROGRAM

Autorsko veče (Elektrotehnički fakultet) (22.09.2014)
Registracija učesnika (08:30 – 09:30)
Otvaranje konferencije (09:30 – 10:00)

BLOK 1 – Utorak, 23.09.2014 (10:00 – 14:30)
1. e-BUSINESS U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA I MODERNIZACIJI JAVNOG SEKTORA
2. PANEL: „KRITIČNI FAKTORI USPJEHA I RIZICI RAZVOJA I EKSPLOATACIJE e-BUSINESSa“ (13:50 – 14:30)
3. RUČAK: 14:30 – 15:30

BLOK2 – Utorak, 23.09.2014. od 15:30 – 18:00
1. MODERNIZACIJA JAVNOG SEKTORA RADI PRIMJENE e-BUSINESS-a
2. KAFA (16:30 – 17:00)
3. NETWORKING I VEČERNJI KOKTEL (PREMA IZBORU SPONZORA)

BLOK 3 – Srijeda, 24.09.2014. od 09:15 – 14:00
1. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA PRIMJENOM e-POSLOVANJA
2. KAFA (11:20 – 11:50)
3. e-BUSINESS U PRAKSI
4. ICT TEHNOLOGIJE ZA e-BUSINESS
5. ZATVARANJE KONFERENCIJE (14:00 – 14:30)
6. SEMINARI I RADIONICE (14:30 – 17:00)