Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

SARAJEVO, Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ i EU uspješno sprovode program “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH” kojim je obezbijeđeno 15,7 miliona evra kredita za malo preduzetništvo.
Riječ je o dvogodišnjem projektu, koji se u BiH sporovodi već godinu i po, a očekuje se da će mala preduzeća primiti više od četiri miliona evra grant sredstava iz fondova EU.

Iz EBRD-a u BiH saopšteno je da mala i srednja preduzeća imaju ključnu ulogu za ekonomski razvoj jer zajedno sa preduzetništvom tradicionalno predstavljaju izvor ekonomskog rasta, generatori su radnih mjesta, te doprinose porastu proizvodnje, produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.
Najveći problem privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća je, osim administrativnih barijera, nedostatak kapitala.
Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da je preduzetnicima potrebno omogućiti povoljne finansijske podsticaje, čime bi se obezbijedila sredstva za investiranje.

“Zadovoljni smo uspjehom programa i zahvalni smo EU za kontinuiranu podršku. Komplementarni smo u našim ciljevima, a naš pristup i zajednički rad omogućuju nam da utičemo na razvoj privrede u BiH”, rekao je šef Kancelarije EBRD u BiH Jan Braun.

Šef Odjeljenja operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH Andrea Vera kaže da je EU uspostavila dugoročnu saradnju sa EBRD-om u sprovođenju programa podrške malim i srednjim preduzećima u BiH, dopunjujući kredit EBRD-a grantom iz IPA sredstava.

“Ovi programi omogućili su znatne. Iskustvo EBRD-a u politici malih i srednjih preduzeća u EU ima za cilj da omogući maksimalne beneficije i dalje sinergije, olakšavajući uvođenje standarda EU putem pružanja adekvatnih savjetodavnih usluga kao i bolji pristup finansijskim sredstvima”, navela je ona.
Prema njenim riječima, tekuća podrška EBRD-a i EU usmjerena je na unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na domaćem, regionalnom i evropskom tržištu, putem usklađivanja sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoline, te bezbjednosti i kvaliteta proizvoda.

Putem EBRD kreditne linije do sada je finansirano 58 projekata, od kojih su 44 projekta već finalizovana i verifikovana, a pet će biti verifikovano u naredna dva mjeseca.
Najviše finansiranih projekata je iz drvoprerađivačke industrije /22 odsto/, metaloprerađivačke 12 odsto te prehrambene industrije /10 odsto/.

Mljekara “Pađeni” iz Bileće jedna je od kompanija koja je svoje poslovanje uskladila sa direktivama EU, a njeni proizvodi su od 2016. godine prisutni na tržištu EU.

“Da bi na kompanija uspjela da opstane na našem tržištu, stalno treba unapređivati proizvodnju i proizvode, a da bi se to moglo ostvariti stalno treba ulagati u nove tehnologije kao i nove proizvode. EBRD/EU projekat motivisao nas je da završimo započetu investiciju koja je ove godine iznosila oko 800.000 evra”, rekao je direktor mljekare “Pađeni” Nenad Vukoje.
Završili smo, ističe on, cjelinu koja je u mogućnosti da preradi 60.000 litara mlijeka na dan u 30 različitih proizvodama putem ovog projekta uspjeli smo da nabavimo liniju za pakovanje jogurta u boce i agregat za proizvodnju električne energije, te da proširimo objekat proizvodne hale.

Od početka svog djelovanja u BiH EBRD je uložila više od dvije milijarde evra u 146 projekata u BiH.
Banka investira u razvoj infrastrukture, podršku malim i srednjim preduzećima i jačanje finansijskog sektora.

EU je uložila više od 50 miliona evra u sektor malih i srednjih preduzeća u BiH tokom proteklih 15 godina.
U ovoj godini biće dostupno dodatnih 15 miliona evra za podršku malim i srednjim poduzećima u sektorima kao što su turizam, prehrambena industrija, drvna i metalna industrija. Srna

Izvor: www.capital.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com