Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U “Službenom glasniku BiH“, broj 85/17 od 01.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednostl, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Objavom ova dva akta stvoreni su preduslovi za predaju elektronske PDV prijave.

Elektronsko podnošenje PDV prijave za 2018. godinu na dobrovoljnoj osnovi, dok je od 01.01.2019. godine obavezna predaja PDV prijave elektronskim putem. Na osnovu navedenog jasno je da od 01.01.2019. godine, PDV prijavu neće biti moguće predati u „papirnom“ obliku.
Uputstvo možete u cjelosti pročitati na LINKU.

Prezentaciju o elektroskom podnošenju PDV prijave možete pogledati na linku – Elektronsko podnošenje PDV prijave.

Izvori:
Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje
www.feb.ba