Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Evropska komisija juče, 25. juna, je u Sofiji na sastanku Digitalne skupštine pokrenula Digitalnu agendu za Zapadni Balkan sa ciljem da podrži tranziciju regiona na digitalnu ekonomiju i omogući mu koristi od digitalne transformacije, poput ekonomskog rasta, radnih mjesta, boljih usluga.

Komisija i ministri šest partnera sa Zapadnog Balkana – Srbije, Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije i Kosova, posvetiće se investicajama u širokopojasne veze, unapređenju sajber bezbjednosti, jačanju digitalne ekonomije i društva, kao i unapređenju istraživanja i inovacija.

Evropska komesarka za digitalno društvo i ekonomiju, Marija Gabrijel, istakla je da bi pokretanje Digitalne agende za Zapadni Balkan trebalo da osigura da građani regiona u punoj mjeri koriste prednosti brze i neizbježne digitalne transformacije.

– Posvećenost Digitalnoj agendi obezbijediće da građani steknu vještine koje traži nova ekonomija i pomoći će modernizaciju javne administracije, ojačati sajber bezbjednost, unaprijediti povezanost i poslovnu klimu – istakla je Gabrijel.

U saopštenju EK navodi se da će u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) regionu na raspolaganju biti 30 mil EUR grantova EU za širokopojasnu infrastrukturu sa ciljem mobilisanja strateških ulaganja i ubrzanja socio-ekonomskog rasta.

Albaniji je već u okviru WBIF odobren paket tehničke pomoći kao jedan od prvih investicionih paketa.

Na polju sajber bezbjednosti, EU i Zapadni Balkan imaju zajednički cilj da unaprijede onlajn bezbjednost i povjerenje.

Digitalna agenda takođe će podržavati e-vladu, e-nabavke, e-zdravlje i pomoći unpređenju digitalnih vještina stanovnika.

To će činiti kroz podsticanje učešća Zapadnog Balkana u EU inicijativama, uključujući samit Startap Evropa 2018 u Sofiji, omogućavanje regionalnim startapovima da se povežu sa evropskim, podsticanje vještine programiranja i digitalne pismenosti u regionu.

Kada je riječ o istraživanjima i inovacijama, Digitalna agenda će pomoći uspostavljanje nacionalnih istraživačkih centara, razvoj najsavremenije e-infrastrukture na Zapadnom Balkanu i integraciju u digitalni Evropski istraživački prostor.

– Ti napori će donijeti najbolju obuku za novu generaciju istraživača i inženjera i doprinjeće unapređenju interdisciplinarne saradnje širom Evrope – ocijenila je Evropska komisija.

Izvor: www.ekapija.com
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com