Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović u ime Vijeća za strane investitore Federacije BiH potpisali su 17. novembra 2017. godine u Sarajevu Memorandum o suradnji sa ciljem unapređenja zajedničkog rada na poboljšanju investicione klime u BiH, uključujući rješavanje administrativnih prepreka za širenje investicija, i poboljšanje koordinacije rada između različitih organa koje djeluju u sferi privlačenja stranih investicija.

Memorandumom se predviđaju zajedničke aktivnosti na poboljšanju investicionog okruženja u zemlji, regulatornog okvira za strana i domaća ulaganja, unapređenje koordinacije federalnih i kantonalnih organa u procesu pružanja podrške realizaciji investicijskih projekata, što će u konačnici doprinijeti konkurentnosti privrede Bosne i Hercegovine.
Institucije će identificirati i analizirati informacije o preprekama koje štetno utiču na investicijsku klimu, te će predlagati konkretne reforme za njeno poboljšanje.

Realizirat će program postinvesticione podrške postojećim stranim investitorima u Federaciji BiH kroz obavljanje redovnih posjeta stranim kompanijama i upoznavanje sa eventualnim problemima u poslovanje na čijem rješavanju će se zajednički raditi.
Memorandum je potpisan na period od pet (5) godina.

Ističemo činjenicu da samo zajedničkim radom i opredjeljenjem za unapređenje poslovne klime u zemlji se može postići značajniji priliv investicija, što automatski znači više radnih mjesta za naše građane i ekonomski napredak zemlje.

Izvor: www.akta.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com