Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Od 01.01.2017. godine na web stranici Agencije FIA dostupan je novi način provjere i kreiranja .XML fajla finansijskih izvještaja korištenjem excel tablica (.XLSX).

Na početnoj stranici Agencije FIA postavljeno je obavještenje. Takođe, PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PROVOĐENJE FORMALNOPRAVNE, RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA je objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj 97/2016.
Stari program FIA.exe kao i svi prethodni programi za kreiranje .XML fajla za preduzeća i udruženja se više neće koristiti, jer isti nisu u skladu sa novom metodologijom i kontrolama. Matematičke i logičke kontrole su uključene prilikom snimanja izvještaja u bazu Agencije FIA i svi izvještaji koji ne budu prošli matematičke i logičke kontrole se neće moći predati. Izvještaji koji ne prođu ove kontrole smatrat će se nevalidnim.

Na početnoj stranici Agencije FIA se nalaze linkovi za izradu XML fajla za preduzeća i udruženja, gdje će se pored kreiranja XML fajla zahtjevati i unos osnovnih informacija o pravnom subjektu. Informacije koje se unesu na web stranici upisuju se u .XML fajl koji će biti imenovan ID brojem pravnog subjekta. Dobijeni .XML fajl se kao i do sada snima na CD i dostavlja Agenciji.

Pored navedenog, Agencija FIA će dobiti podatke o svim Certificiranim računovođama sa važećom licencom, i neće biti moguća predaja finansijskih izvještaja koji su ovjereni od strane Certificiranog računovođe sa nevažečom licencom.

Kontakt telefon za podršku korisnicima je 033 255 216.

Za predaju finansijskih izvještaja plaća se sljedeća naknada:
1. Finansijski izvještaj (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi 70,00 KM
2. Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) 90,00 KM
Na navedene naknade se ne obračunava PDV.

Pripremila: Sanela Agačević
Izvor: www.fia.ba 
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com