Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U “Službenim novinama FBiH”, broj 96/17 od 13.12.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenema Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Ovim izmjenama briše se stav 2) člana 121. Pravilnika, tj. briše se sljedeća odredba:Za utvrđivanje porezne osnovice poreznog obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona mjerodavne su poslovne knjige i finansijski izvještaji koji su sačinjeni u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu, te ovjereni pečatom i potpisom odgovornih lica”

Obveznicima iz člana 3. stav 2) Zakona smatraju se podružnice pravnog lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, a koja su registrirana na teritoriji Federacije, za dobit koju ostvare poslovanjem u Federaciji.


To praktično znači da poslovne jedini nerezidentnih pravnih lica neće morati podnositi Bilans uspjeha i Bilans stanja uz Prijave poreza na dobit u FBiH.

Izvor: Službene novine FBiH, broj 96/17
Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com